TRÁNH MẤT ĐIỂM OAN VÌ NHẦM LẪN GIỮA 에 - 에서

Ngữ pháp - 2022-11-16 11:02:38

Nhiều bạn học tiếng Hàn thường hay nhầm lẫn giữa 에 - 에서. Dù cùng là 2 trợ từ đứng sau danh từ nơi chốn để bổ nghĩa cho danh từ nơi chốn. Tuy nhiên 에 - 에서 được sử dụng trong từng trường hợp khác nhau. Cùng Master Korean tìm hiểu sự khác biệt này nhé!

1. 에

  1. Đứng sau danh từ chỉ nơi chốn, chỉ nơi mà hành động hướng đến, đi với động từ di chuyển (가다đi, 오다đến, 들어가다đi vào,...)

     VD: 저는 영화관에가요: Tôi đi đến rạp chiếu phim

     VD: 화장실에들어가요: Tôi đi vào nhà vệ sinh

  1. Đứng sau danh từ chỉ nơi chốn, chỉ nơi mà chủ ngữ tồn tại (있다: ở, 없다: không ở...)

     VD: 펜이책상에있어요: Cái bút ở trên bàn

  1. Đứng sau danh từ chỉ nơi chốn, diễn tả nơi chốn đó có người, vật,… nào đó

    VD: 미술관에는그림이많아요: Ở bảo tàng mỹ thuật có rất nhiều tranh

  1. Đứng sau danh từ chỉ thời gian, nghĩa là “VÀO” thời gian nào đó (Trừ những từ  언제, 그저께. 어제, 오늘, 내일, 모레...) 

     VD: 일요일에 영화를 봐요: Vào chủ nhật tôi xem phim

  1. Đứng sau danh từ đơn vị đếm khi hỏi giá tiền, nghĩa là “ỨNG VỚI”

    VD: 사과한개에얼마예요? : (ỨNG VỚI) một quả táo giá bao nhiêu?

2. 에서

  1. Đứng sau danh từ chỉ nơi chốn, chỉ nơi mà hành động đang/đã diễn ra, đi với động từ hành động (공부하다: học, 일하다: làm việc, 자다: ngủ...), nghĩa là “Ở, tại”

     VD: 한국식당에서 비빔밥을 먹어요: Tôi ăn cơm trộn ở nhà hàng HQ

  1. Đứng sau danh từ chỉ nơi chốn, chỉ nơi mà hành động xuất phát, đi với động từ di chuyển, nghĩa là “TỪ” (가다: đi, 오다: đến, 출발하다: xuất phát...)

     VD: 저는베트남에서왔어요: Tôi đến từ Việt Nam

 

Nguồn: Tổng hợp

-------------------

🌐 Master Korean! Master Your Job! - Hệ thống đào tạo tiếng Hàn trực tuyến hàng đầu đến từ Hàn Quốc

Đăng ký tư vấn trình độ FREE tại đây: https://forms.gle/BYEsQe419ZDiysjB6

Đăng ký nhận tài liệu!

Master Korean sẽ liên hệ ngay sau khi bạn hoàn tất thông tin đăng ký dưới đây.Đăng nhập để viết bình luận

0 Bình luận