GHI NHỚ 23 CẤU TRÚC “ĂN ĐIỂM” CÂU 51, 52, 53 ĐỀ VIẾT

Topik - 2022-10-19 10:56:05

Câu 51,52,53 của các đề Viết luôn là phần giúp các bạn ăn điểm bởi độ khó không nhiều song lại có thể gây mất điểm nếu chúng ta không biết từ vựng hãy ngữ pháp đúng. Cùng Master Korean khám phá những cụm từ hay gặp trong đề thi Viết Topik nhé~

 

 1. 전부, 모든 N: tất cả, hoàn toàn (100%)
 2. 대부분: phần lớn (70 – 80%)
 3. 절반: một nửa (50%)
 4. 일부: một phần (10 – 20%)
 5. 어떤 N도 …… / 안/뭇: không (0%)
 6. 이 분의 일: 1/2
 7. 삼 분의 일: 1/3
 8. 사 분의 일: 1/4
 9. 만큼: ngang với
 10. 두배: gấp 2 lần
 11. 세배: gấp 3 lần
 12. 일점오 배: gấp 1,5 lần
 13. 값이 올라가다: giá tăng
 14. 값이 내려가다: giá giảm
 15. 실력이 늘다: năng lực tăng
 16. 실력이 줄다: năng lực giảm
 17. 돈이 늘어나다/ 증가하다: tăng tiền
 18. 돈이 줄어들다/감소하다: giảm tiền
 19. 수가 늘다/ 늘어나다/ 증가하다: tăng số lượng
 20. 수가 줄다/줄어들다/감소하다: giảm số lượng
 21. [N] 이/가 서서히 늘어났어요: tăng dần dần
 22. [N] 이/가 급격히 줄어들었어요: giảm đột ngột
 23. [N] 이/가 그대로예요: giữ nguyên

Đăng ký nhận tài liệu!

Master Korean sẽ liên hệ ngay sau khi bạn hoàn tất thông tin đăng ký dưới đây.Đăng nhập để viết bình luận

0 Bình luận